مراحل شکایت

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

یکشنبه ۱۴ آذر ۰۰

مراحل شکایت از پزشک

۸۸ بازديد
برای شکایت از پزشک میتوان به دو مرجع سازمان نظام پزشکی و دادسرای جرایم پزشکی مراجعه نمود. در ادامه قصد داریم مراحل شکایت را بصورت کاربردی و شرح مختصری از رویه عملی خدمت حضور تقدیم نماییم. بصورت اجمالی میتوان بیان نمود که شکایت از پزشک متخلف در سازمان نظام پزشکی دارای چهار مرحله و در مراجع قضایی دارای دو مرحله میباشد که خدمت حضور ارایه میگردد. امید است با مطالعه مطالب ذیل شما را در راه احقاق حق یاری نماییم.