ضمان پزشک

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

دوشنبه ۱۵ آذر ۰۰

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

۴۴ بازديد
مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد.