مراحل شکایت از پزشک

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

شنبه ۱۳ آذر ۰۰

مراحل شکایت از پزشک

۸۶ بازديد
برای شکایت از پزشک میتوان به دو مرجع سازمان نظام پزشکی و دادسرای جرایم پزشکی مراجعه نمود. در ادامه قصد داریم مراحل شکایت را بصورت کاربردی و شرح مختصری از رویه عملی خدمت حضور تقدیم نماییم. بصورت اجمالی میتوان بیان نمود که شکایت از پزشک متخلف در سازمان نظام پزشکی دارای چهار مرحله و در مراجع قضایی دارای دو مرحله میباشد که خدمت حضور ارایه میگردد. امید است با مطالعه مطالب ذیل شما را در راه احقاق حق یاری نماییم.

مراحل شکایت در نظام پزشکی

 • مرحله تنظیم شکواییه
 • مرحله شورای حل اختلاف
 • مرحله ارجاع امر به پزشک قانونی
 • مرحله طرح کمیسیون های تخصصی

مراحل شکایت در مراجع قضایی

مراحل شکایت در دادسرا

 • مرحله تنظیم شکواییه
 • مرحله ادای توضیحات شاکی و توجه اتهام به پزشک
 • مرحله پایان رسیدگی به پزشک در دادسرای جرایم پزشکی

مراحل شکایت در دادگاه

 • مرحله ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین
 • مرحله رسیدگی به کیفرخواست
 • مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم
 • مرحله صدور رای در جرایم پزشکی
مراحل شکایت از پزشک در نظام پزشکی و مراجع قضایی

مراحل شکایت از پزشک در نظام پزشکی چگونه است؟

١- مرحله تنظیم شکواییه

اولین مرحله ، طرح شکایت و پیگیری آسیب وارد شده به بیمار در اثر قصور پزشکی، مراجعه و تظلم خواهی در سازمان نظام پزشکی میباشد. ثبت شکایت در این مرحله در فرم های از قبل تعیین شده ثبت می شود. پس از تکمیل مشخصات خود و پزشک معالج و محل انجام طبابت و بیان موضوع مورد شکایت عریضه در سامانه ثبت و به پزشک ابلاغ میشود.

٢- مرحله شورای حل اختلاف

مرحله بعدی از مراحل شکایت از پزشک ، ابلاغ به طرفین و دعوت از ایشان به جهت شکایت در شورای حل اختلاف میباشد. این امر به جهت سازش میان دو طرف در نظر گرفته شده که در صورت امکان جبران خسارت صورت پذیرد و بیمار از شکایت خود عدول کرده و آن را مسترد سازد و اعلام رضایت نماید. به دلیل ازدحام حجم دعاوی کیفری و بعضا طولانی شدن مراحل شکایت، قانون این امر را پیش بینی نموده تا در صورت امکان مشکلات جزیی به مصالحه ختم گردد تا بیش از این به حجم پروند ها اضافه نگردد. در صورت عدم برقراری صلح و سازش میان طرفین ادامه رسیدگی شروع و پرونده به جریان می افتد و مراحل شکایت طی میشود.

٣- مرحله ارجاع امر به پزشکی قانونی

مرحله بعدی، صدور نامه جهت معرفی بیمار به پزشکی قانونی میباشد. در پزشکی قانونی وضعیت کنونی بیمار ملاک عمل است. نوع و میزان عارضه بوجود آمده صورت برداری و ثبت میگردد. موضوع ارجاع بیمار به پزشکی قانونی در مراحل شکایت همواره ثابت میباشد. اما نکته حائز اهمیت در این موارد نوع، میزان و موضع آسیب میباشد. آسیب های عمومی و آن دسته از اعمالی که در صلاحیت پزشک عمومی باشد توسط پزشک حاضر در پزشکی قانونی بررسی و ثبت میشود. اما برای کشف و اعلام دقیق میزان خسارت و آسیب در مواردی که موضوع آن تخصصی بوده یا مربوط به مسایل داخلی میباشد، پزشکی قانونی بیمار را به پزشک متخصص معتمد خود معرفی میکند تا موضوع بصورت تخصصی مورد بررسی و اعلام قرار گیرد. این مرحله یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل شکایت از پزشک است.

۴- مرحله طرح در کمیسیون های تخصصی

و در آخرین مرحله، ارجاع نظریه پزشکی قانونی به همراه بیمار به کمیسیون های تخصصی میباشد که موضوع شکایت مورد بررسی قرار گرفته و میزان قصور و تخلف پزشک مشخص می گردد که این امر موجب مجازات پزشک می شود. لازم به ذکر است که نظر کمیسیون های مربوطه در هر مرحله از مراحل شکایت قابل اعتراض از ناحیه اصحاب دعوی میباشد. کمیسیون ها متشکل از پزشکان متخصص میباشد که در راستای بررسی فعل صورت پذیرفته از جانب پزشک میزان قصور را تعیین مینمایند. با توجه به اعلام گواهی پزشکی قانونی و نوع عمل ارتکابی و وضعیت بیمار میزان تقصیر پزشک برآورد میشود.

مراحل شکایت از پزشک در مراجع قضایی به چه صورت می باشد؟

شکایت در مراجع قضایی به دو صورت شکایت از پزشک در دادسرا و در دادگاه می باشد که در ادامه به بررسی مراحل شکایت در هر یک خواهیم پرداخت.

مراحل شکایت از پزشک در دادسرا

١- مرحله تنظیم شکواییه

محاکم قضایی محل رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی افراد جامعه می باشد. همانطور که در مقالات پیشین بیان گردید جرایم پزشکی جزو دسته جرایم غیر عمدی بوده که پس از طی مراحل شکایت، در اکثر موارد، جرایم غیر عمدی از طریق پرداخت دیه قابل جبران می باشد. وکیل جرایم پزشکی خاطر نشان می دارد: با عنایت به قانون نظام پزشکی علاوه بر مجازات پرداخت دیه سایر مجازات ها از قبیل توبیخ و درج در پرونده یا تعلیق پروانه طبابت برای مواعد ٢ ماه تا ٢ سال و حتی در برخی موارد ابطال پروانه طبابت نیز از جمله مجازات های در نظر گرفته شده برای پزشک متخلف میباشد.

برای شکایت از پزشک متخلف در مرحله نخست از مراحل شکایت از پزشک، میتوان به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اقدام به تنظیم شکواییه علیه پزشک، بیمارستان یا عوامل کادر درمان نمود.

٢- مرحله ادای توضیحات شاکی و توجه اتهام به پزشک

در ادامه مراحل شکایت نوبت به ادای توضیحات توسط شاکی یا وکیل جرایم پزشکی نزد دادسرای جرایم پزشکی میرسد. پس از اخذ توضیحات و توجه اتهام به پزشک بدین شرح که بررسی مدارک و ادله دال بر انجام فعل توسط پزشک متخلف و گواهی پزشکی قانونی بیانگر آسیب وارده به بیمار باشد، پزشک متخلف با عنوان دفاع از اتهام انتسابی احضار میگردد.

٣- مرحله پایان رسیدگی به شکایت از پزشک در دادسرای جرایم پزشکی

وکیل شکایت از پزشک اذعان میدارد: این مرحله از مراحل شکایت از پزشک در دادسرا بدین صورت محقق میشود که بعد از بررسی ادله و مداقه در اوراق پرونده مقام رسیدگی کننده محترم حسب مورد دادیار یا بازپرس، پزشک متخلف را برای اخذ توضیح احضار میکند. در مرحله بعد در صورت توجه اتهام انتسابی پزشک را برای تفهیم اتهام دعوت نموده و پس از تفهیم اتهام و اخذ وثیقه مناسب بر مبنای قرار تأمین کیفری صادره پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی جهت تأیید نزد دادستان محترم یا دادیار اظهار نظر ارسال میدارد. پس از تأیید شکایت و توجه اتهام به پزشک متخلف دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده کیفری معد رسیدگی در دادگاه میباشد.

نکته: رویه قضایی در مرحله دادسرا کمی با متن قانون تفاوت مینماید. بدین شرح که: در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهامات انتسابی به متهم، در جلسه ابلاغ به وی جهت ادای توضیحات اتهام نیز تفهیم گردیده و قرار مقتضی صادر میگردد. ابن امر به موجب سهولت در دسترسی به متهم صورت میپذیرد. این امر نیز یکی از مراحل شکایت از پزشک میباشد.

قرار تأمین کیفری چیست:

براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار های تامین که شرح مفصل آن در مقاله مربوطه ارایه گردیده است توسط دادسرای جرایم پزشکی صادر میگردد. آنچه درخصوص این ماده قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان است. لازم به ذکر است اگر برای متهم به علت عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه یا وجه الکفاله قرار بازداشت صادر شود، با قید فوریت باید این قرار به نظر دادستان رسیده و خارج از نوبت در این مورد اظهار نظر شود.


 

مراحل رسیدگی به شکایت از پزشک در دادگاه

١- مرحله ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین

پس از تقدیم شکایت از پزشک و رسیدگی مقدماتی در دادسرای جرایم پزشکی، در جریان مراحل شکایت، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود. در این مرحله، رسیدگی به شکایت در دادگاه کیفری دو بصورت ترافعی بوده. و پس از بنظر رسیدن پرونده توسط قاضی حسب دستور وی به مدیر دفتر محترم طرفین در روز و ساعت مشخصی دعوت به رسیدگی میشوند. در خصوص حضور یا عدم حضور طرفین از وکیل جرایم پزشکی سؤال میشود که: آیا حضور اصحاب دعوی در روز رسیدگی الزامی است؟ پاسخ: حضور طرفین در جلسه رسیدگی اجباری نیست و جلسه بدون حضور هر یک از آنان برگزار میشود.

نکته: خوب است بدانید که طرفین میتوانند هرکدام از وکیل جرایم پزشکی بهره جویند. طبق تجربه پیشنهاد میشود حتی الامکان وکیل اخذ نموده تا حقی از ایشان تضییع نگردد و کلیه مراحل شکایت توسط بهترین وکیل متخصص جرایم پزشکی پیگیری گردد.

٢- مرحله رسیدگی به کیفر خواست

دومین مرحله از مراحل شکایت از پزشک در دادگاه جلسه رسیدگی به جرایم پزشکی و بررسی کیفر خواست صادره از دادسرای جرایم پزشکی میباشد. در این مرحله از شاکی سؤال میشود که شکایت خود از پزشک متخلف را بیان نمایند. پس از بیان شکایت توسط شاکی، دادگاه خطاب به پزشک بیان میدارد: مطابق کیفر خواست صادره توسط دادسرای جرایم پزشکی شما متهم هستید چنانچه دفاعی دارید با رعایت شأن و منزلت دادگاه بیان نمایید: اظهارات پزشک در اینگونه جرایم پزشکی اخذ گردیده و در خصوص اعتراض به گواهی میزان خسارت پزشکی قانونی از وی سوال میشود که میزان خسارت را قبول دارید یاخیر؟ در جرایم پزشکی در صورت اعتراض پزشک مراتب مجددا جهت انجام پزشکی قانونی اعلام میشود. در صورت پذیرش میزان خسارتی که توسط پزشکی قانونی گواهی شده است، ادامه رسیدگی صورت میپذیرد.

٣- مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم

این مرحله از رسیدگی در دادگاه صورت میپذیرد و به پزشک ابلاغ میشود چنانچه دفاعیه ای دارید ظرف مهلت معین در دادگاه جهت اخذ آخرین دفاع حاضر شوید. متهم در دادگاه حاضر میشود و آخرین دفاع را انجام میدهد. از وکیل جرایم پزشکی سوال میشود که: آیا وکیل جرایم پزشکی میتواند به جای پزشک در جلسه اخذ آخرین دفاع حضور یابد؟ وکیل جرایم پزشکی پاسخ میدهد: وکیل جرایم پزشکی در تمامی مراحل  شکایت از جمله تمامیه رسیدگی های صورت گرفته میتواند بدون حضور موکل و بجای او حاضر گشته و جلسه اخذ آخرین دفاع را نیز بدون حضور موکل انجام دهد.

۴- مرحله صدور رأی در جرایم پزشکی

در این مرحله از شکایت، دادگاه پس از أخذ آخرین دفاع از متهم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان انشای رأی مینماید. در فرضی که دادگاه شکایت از پزشک را بلاوجه تشخیص دهد و تقصیری را متوجه متهم نداند، رأی بر برائت متهم صادر مینماید. در فرض اینکه جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده دال بر مجرمیت متهم باشد، متهم را حسب گواهی پزشکی قانونی محکوم به پرداخت دیه مزبور مینماید. رأی صادره حسب مورد حضوری یا غیابی بوده و قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر یا قابل واخواهی میباشد. این مرحله بعنوان مرحله بدوی از مراحل شکایت از پزشک میباشد.

 

مشاوره حقوقی برای شکایت از پزشک

کادر مجرب وکلای پایه یک دادگستری فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در زمینه دعاوی کیفری جرایم پزشکی مفتخر به ارائه مقالات حقوقی بر مبنای دانش و تجربه بسیاری که حاصل فعالیت در زمینه های مختلف دعاوی پزشکی است، میباشد. بهترین پیشنهاد به شما عزیزان، استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص جرایم پزشکی در مواردی از قبیل شکایت از پزشک مقصر و طی مراحل شکایت آن، تنظیم شکواییه، تبیین نهادها و مراجعی از قبیل پزشکی قانونی، کمیسیون نظام پزشکی و دادسرای جرایم پزشکی و غیره میباشد. میتوانید با همراه داشتن وکیل جرایم پزشکی بصورت حرفه ای در پرونده های کیفری خود اقدام نمایید.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.